תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אלעזר מהגרוניא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושר' אלעזר מהגרוניא[עריכה]

היה תלמידו דרבא כתענית כד: שרבא גזר תעניתא ולא אתא מטרא, א"ל מי איכא דחזא חלמא לימא, א"ל ר"א מהגרוניא לדידי אקריון בחלמי שלם טב לרב טב מריבון טב דמטוביה מטיב לעמיה, אמר ש"מ עת רצון היא, ובעירובין סג. יסופר שר"א מהגרוניא ורב אחא בר תחליפא איקלעו לרב אחא בריה דרב איקא באתריה דרב אחא בר יעקב, והביא לפניהם רב אחא בריה דרב איקא סכין לבדוק, ולא רצה רב אחא בר תחליפא לבדקו מפני כבודו דרב אחא בר יעקב שהיה הזקן שבהם, אך ר' אלעזר מהגרוניא א"ל הכי אמר רבא צורבא מרבנן חזי לנפשיה, ונענש ע"ז. וב"מ סט. יסופר שר"א מהגרוניא קנה בהמה ויהיב לאריסא למחצית שכר, ובסוף כשחלקו נתן להאריס מלבד מחצית הריוח גם את הראש, אמרה אשת האריס לבעלה אי משתתפת בהדיה יהיב לך נמי האליה, וכן עשה ולבסוף הפסיד האריס גם מחצה מהראש שא"ל ר"א השתא שותפי אנן וכו'.