תולדות תנאים ואמוראים/א/אלעזר בן חרסום כה"ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושאלעזר בן חרסום כה"ג[עריכה]

לדעת הרמב"ם בהקדמתו לזרעים שהיה בזמן אנטיגנוס, ולא מצינו שום מקור לזה, כי לפי סיפורי יוסיפון היה אחר שמעון הצדיק אלעזר אחיו ואחריו מנשה דודו ואחריו בנו של שמעון הצדיק בשם חניו הכהנים הגדולים. אם לא שנאמר שהוא היה כהן המשמש בזמן אנטיגנוס וכאשר בארנו בערך שמעון הצדיק. וביומא ט. נזכר שהיה כה"ג יא' שנה, ושם לה: יסופר עליו שעשתה לו אמו כתובת משתי שיבוא ולא הניחוהו אחיו הכהנים ללובשה מפני שנראה כערום. ויסופר אליו שם שאביו הניח לו הון רב, והוא לא נהנה מעשירותו והיה נוטל נאד של קמח על כתפיו והיה הולך מעיר לעיר ללמוד תורה פ"א מצאוהו עבדיו ועשו בו אנגריא שלא הכירוהו. ומה שנזכר בשם רבי אלעזר ב"ח הוא שיגרא דלשנא כי בזמנו לא היו נקראין עוד בשם "רבי", וכן בקידושין מט: נזכר למשל על רוב עשירותו. ואמרו ביומא שם ר"א בן חרסים מחייב העשירים.