תולדות תנאים ואמוראים/א/אזגור או איזגדר מלכא

From ויקיטקסט
Jump to navigation Jump to searchאזגור או איזגדר מלכא[edit]

הוא היה מלך פרס בזמן רב אשי והיה אוהב ומכבד את חכמי ישראל כזבחים יט. אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דאזגדר מלכא והיה מדלי לי המיינאי, ובכתובות סא. אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוי קיימי אפתחא דבי אזגור מלכא.

ויש איזגדר מלכא שהיה רשע בזמן מר בר רב אשי כדמובא באגרת דרש"ג ח"ג פ"ד והוא היה נכדו של הראשון וכאשר האריך בזה הגאון רש"י רפפרט בטוב טעם ודעת בספרו ערך מלין.