תו"א על ירמיהו טז ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

"מרזח" -

  • (כתובות סט ב): "אמר ליה: גברא דלא ידע מאי ניהו מרזיחא שלח ליה לרב הונא הונא חברין?! מאי מרזיחא? - אבל, דכתיב כה אמר ה' אל תבא בית מרזח..."

(ירמיהו טז ה): "...כי אספתי את שלומי מאת העם הזה את החסד ואת הרחמים" -

  • (בבא בתרא י א): "תניא: אמר ר' אלעזר בר' יוסי: כל צדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה, שלום גדול ופרקליטין גדולין בין ישראל לאביהן שבשמים, שנאמר כה אמר ה' אל תבא בית מרזח ואל תלך לספוד ואל תנוד להם כי אספתי את שלומי מאת העם הזה [וגו' את] החסד ואת הרחמים:
    • חסד זו גמילות חסדים,
    • רחמים זו צדקה."