תבנית:ממ רמב"ם/קיצור שם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תבנית שהופכת שמקשרת לשמות של חטיבות ההלכות ברמב"ם, כפי שהן מופיעות בויקיטקסט, על בסיס שמות נפוצים שלהן.

למשל: {{ממ רמב"ם/קיצור שם|ע"ז}} ייצור: עבודה זרה וחוקות הגויים. רשימת הקיצורים המלאה

ספר המדע[עריכה]

 • יסוה"ת = יסודי התורה
 • ת"ת = תלמוד תורה
 • עבודת אלילים;עבודה זרה;ע"ז;עו"ג;עכו"ם;עבודת כוכבים = עבודה זרה וחוקות הגויים

ספר אהבה[עריכה]

 • ק"ש = קריאת שמע
 • תפילה;תפלה;ברכת כהנים;נשיאת כפים;נשיאות כפים = תפילה וברכת כהנים
 • ספר תורה;ס"ת;תפילין;מזוזה;תפלין;ס"ת ומזוזה = תפילין ומזוזה וספר תורה

ספר זמנים[עריכה]

 • ערובין = עירובין
 • יו"ט;יום טוב;י"ט = שביתת יום טוב
 • שופר;סוכה;לולב = שופר וסוכה ולולב
 • תענית = תעניות
 • מצה;חמץ = חמץ ומצה
 • קידוש החדש = קידוש החודש
 • מגילה;חנוכה = מגילה וחנוכה

ספר נשים[עריכה]

 • ייבום וחליצה;ייבום;חליצה;יבום = יבום וחליצה
 • נערה = נערה בתולה

ספר קדושה[עריכה]

 • איסו"ב = איסורי ביאה

ספר הפלאה[עריכה]

 • ערכין;ערכים;ערכין וחרמין;ערכים וחרמים = ערכים וחרמין
 • נזיר = נזירות

ספר זרעים[עריכה]

 • תרומה = תרומות
 • מעשר = מעשרות
 • מעשר שני;נטע רבעי = מעשר שני ונטע רבעי
 • בכורים;ביכורים = ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין
 • שמיטה;שמיטין;שמיטין ויובלות;יובל = שמיטה ויובל

ספר עבודה[עריכה]

 • בהב"ח = בית הבחירה
 • כלי מקדש;כלי המקדש;כה"מ = כלי המקדש והעובדין בו
 • ביאת המקדש = ביאת מקדש
 • איסורי מזבח = איסורי המזבח
 • מע"הק;מעה"ק;מעשה קרבנות = מעשה הקרבנות
 • תו"מ;תמידין;תמו"ס;תמידין ומוספין;תמידין ומוספים;תמידין = תמידים ומוספין
 • פסו"מ;פסוה"מ;פהמ"ק;פה"מ;פסולי מוקדשין;מוקדשין = פסולי המוקדשין
 • עבודת יוה"כ;עבודת יוה"כפ;עבודת יוהכ"פ;עיוה"כ;עבודת יה"כ;יוה"כ = עבודת יום הכפורים

ספר קרבנות[עריכה]

 • פסח = קרבן פסח

ספר טהרה[עריכה]

 • טומאת המת = טומאת מת
 • מקוואות = מקואות
 • פרה;פ"א = פרה אדומה
 • צרעת;ט"צ;נגעים = טומאת צרעת
 • מטמא משכב ומושב;משכב ומושב;טומאת משכב ומושב = מטמאי משכב ומושב
 • אבות הטומאה;אה"ט;שאר אבות הטומאה;אבות הטומאות = שאר אבות הטומאות
 • ט"א;טומאת אוכלין;אוכלים ומשקים;אוכלין ומשקין = טומאת אוכלים

ספר נזיקין[עריכה]

 • נזק"מ;נז"מ = נזקי ממון
 • גנבה = גניבה
 • גזילה;אבידה;אבדה;גזלה ואבדה;גזלה ואבידה;גזילה ואבדה = גזילה ואבידה
 • חובל;מזיק = חובל ומזיק
 • רוצח;שמירת נפש = רוצח ושמירת נפש

ספר קניין[עריכה]

 • זכייה;זכיה;זכיה ומתנות;זכיה ומתנה = זכייה ומתנה
 • שלוחין;שלוחים;שותפין;שותפים = שלוחין ושותפין

ספר משפטים[עריכה]

 • שאלה;שאלה ופקדון;פקדון = שאלה ופיקדון
 • מלוה;מלוה ולוה;מלווה ולוה;מלוה ולווה = מלווה ולווה
 • טוען = טוען ונטען

ספר שופטים[עריכה]

 • סנהדרין = סנהדרין והעונשין המסורין להם
 • אבלות;אבילות = אבל
 • מלכים ומלחמותיהם;מלכים = מלכים ומלחמות

{{{1}}}