שער הכוונות/דרושי תפילין/דרוש ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דרושי תפילין דרוש ד[עריכה]

דרוש ד': בענין השינין שבתפילין ש"ר שין דתלת רישין ושין דארבע רישין והם שבעה רישין

והענין הוא במה שביארנו כי המוחין הם ד', ומתלבשים בנה"י דאימא שהם שלשה אחרים -- והרי הם שתי בחינות. וכנגדם הם שין של ארבע רישין מצד אחד ושין דתלת רישין מצד אחד.

גם יש סיבה אחרת והוא שהמוחין הם ארבע, ובהתלבשם תוך נה"י דאימא נעשים תלת מוחין לבד כנודע. וכנגד שתי בחי' אלו במוחין עצמן היו שני שינין -- אחש דתלת רישין ואחד דארבע רישין.

עוד יש ענין גדול והוא כי הנה השינין והבתים הם בחינת עור בלבד, ואינן בחינת כתיבה ממש. וגם הם שחורים כנודע. והטעם הוא כי אלו הם סוד המוחין דקטנות אשר נעשים אח"כ בחינת בתים ולבושים אל המוחין דגדלות (שהם הארבע פרשיות דתפילין כנודע), ולכן אינן רק בחי' עור בלבד כי הם בתים ולבושים אליהם. וגם לזה הם שחורים להורות אל היותם דינין תקיפין. והיותם שתי שינין -- אחד דתלת רישין ואחד דארבע רישין -- הם על דרך הנ"ל; כי בתחילה הם ארבע מוחין דקטנות ואח"כ נעשים שלש לבד -- והרי הם שבעה. גם הם ארבע מוחין דקטנות ושלש נה"י דאימא לבושים אליהם -- הרי ג' וארבע שהם ז' רישין.

ובזה תבין טעם היותה בבחינת שינין, והוא כי ש' גימטריה אלהים דיודין‏[1] העולה ש', והוא בגי' מצפ"ץ שהוא תמורת שם הוי"ה בא"ת ב"ש (כנודע שהם בחי' המוחין דגדלות שהם הויות).    וזה מה שאמר הפסוק "וראו כל עמי הארץ כי שם יהו"ה נקרא עליך ויראו ממך" וא"ר אליעזר הגדול אלו הן תפילין של ראש. והענין הוא כי ר"ת ש'ם י'הו"ה נ'קרא הוא אותיות שין. והענין הוא כי להיותם בחי' מוחין דקטנות, שהם שמות 'אלהים', לכך "ויראו ממך" -- כי היראה היא משם 'אלהים'.

והנה שין בגי' ש"ס. ואם נמנה ז' רישין שבשתי השינין (שהם בחי' ארבע מוחין ותלת נה"י דאימא כנזכר) יהיו בגי' שס"ח עם הכולל. ואלו הם עצמן שס"ח מנים שהיו בקטורת הסמים, כי מאלו המוחין דקטנות (שהם סוד 'אלהים') נמשכין י"א סמני הקטורת שהם רוחניות הקליפות (כמבואר אצלינו). ולכך כל בחינת הקליפות הם מצד 'אלהים' אלא שהקלי' עצמן נקראו 'אלקים אחרים'.

גם טעם אחר אל היותם שבעה ראשין הוא לפי שהארת המוחין דגדלות הם ארבע ותלת כנודע; הם שבעה הארות. ואם תחברם עם שם 'אלהים' דמוחין דקטנות, העולה בגימטריה שי"ן[2] , יהיה הכל שס"ח מנים שבקטורת ולכך שס"ה מנים הם העיקרים כנגד שס"ה ימות השנה שהם המוחין עצמן דקטנות שהם שי"ן העולה ש"ס ועם ד' מוחין דגדלות -- הרי שס"ד; ועם הכולל -- הרי שס"ה מנים. אבל ג' מנים היתרים שבקטורת הם כנגד נה"י דאימא.


ענין הרצועות.

  • כבר נודע שצריך שיעבדם לשם קדושת תפילין. וטוב שתעבד שתי עורות -- אחד לתפילין ש"ר דהיינו לרצועות, ואחד לרצועות תפילין של יד. וכשתשים העור תוך הסיד והמים -- אם העור הוא לצורך רצועות הראש -- יכוין שהוא לשל ראש ויכוין לשם ה'הויה'. ואם הוא לצורך רצועות של יד יכוין שהוא לשל יד ויכוין לשם 'אדני'.
  • גם צריך שישחירם פנים ואחור שחורות כעורב.
  • גם טוב לכוין ברצועות כי רצועה בגי' שע"א והם ב' פעמים א"ל במילואם העולים ש"ע והכולל -- הרי שע"א. והם סוד ש"ע נהורין הנודעים.


  1. ^ אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם - ויקיעורך
  2. ^ לא ידעתי בדיוק איך להגיה כאן. היות והגימט' של אלהי"ם דיודין עולה 300 (ש') ולא 360 (שי"ן), ועם כל זה הרב כנראה מקיש אליהם ביחד. וצע"ע -- ויקיעורך