שמות רבה כה יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · שמות רבה · כה יב · >>


הוסף ביאור

יב.    [ עריכה ]
אמר רבי לוי אם משמרים ישראל את השבת כראוי אפילו יום אחד בן דוד בא למה שהיא שקולה כנגד כל המצות וכן הוא אומר (תהלים צה, ז): "כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקולו תשמעו" אמר רבי יוחנן אמר הקדוש ברוך הוא לישראל אף על פי שנתתי קצבה לקץ שיבא בין עושין תשובה בין שאין עושין בעונתה היא באה אם עושין תשובה אפילו יום אחד אני מביא אותה שלא בעונתה הוי היום אם בקולו תשמעו.

וכשם שמצינו שעל כל המצות בן דוד בא על שמירת יום אחד של שבת בן דוד בא, לפי שהשבת שקולה כנגד כל המצות.

אמר רבי אלעזר בר אבינא מצינו בתורה ובנביאים ובכתובים ששקולה שבת כנגד כל המצות:

  • בתורה מנין שבשעה ששכח משה לומר להם מצות שבת אמר לו הקדוש ברוך הוא (שמות טז, כח): "עד אנה מאנתם לשמור מצותי" וגו' ומה כתיב אחריו ראו כי ה' נתן לכם את השבת.
  • בנביאים מנין שנאמר (יחזקאל כ, כא): "וימרו בי בית ישראל במדבר בחוקותי לא הלכו" מה כתיב אחריו "ואת שבתותי חללו".
  • בכתובים מנין שנאמר (נחמיה ט, יג): "ועל הר סיני ירדת ודברת עמהם" מה כתיב אחריו (שם, יד) "ואת שבת קדשך הודעת להם".

אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אם תזכו לשמור שבת מעלה אני עליכם כאלו שמרתם כל המצות שבתורה ואם חללתם אותה מעלה אני עליכם כאלו חללתם כל המצות וכן הוא אומר (ישעי' נו, ב) שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע בעת שאדם שומר את השבת גוזר גזירה והקדוש ברוך הוא מקיימה שנאמר (שם נח, יג) "אם תשיב משבת רגלך" מה כתיב אחריו (יד) "אז תתענג על ה'" כמה דתימא (תהלים לז, ד) והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך ולא עוד אלא כל מה שאתה אוכל בעולם הזה אינו אלא מן הפירות אבל הקרן קיימת לך לעולם הבא שנאמר (ישעי' שם) והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר: