לדלג לתוכן

שיר השירים רבה ז ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


ו.    [ עריכה ]
ראשך עליך ככרמל אמר הקב"ה לישראל: ראשך עליך ככרמל הרשים שבכם חביבים עלי כאליהו שעלה להר הכרמל, שנאמר: (מלכים א' י"ח) ואליהו עלה אל ראש הכרמל וישם פניו בין ברכיו. ולמה שם פניו בין ברכיו? אלא אמר לפני הקדוש ברוך הוא: אין לנו זכות, הבט לברית. ודלת ראשך כארגמן אמר הקב"ה: הדלים והרשים שבישראל חביבין עלי כדוד, שנאמר: (זכריה י"ב) והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדויד ויש אומרים כדניאל, דכתיב ביה: (דניאל ה') והלבישו לדניאל ארגונא. מלך אסור ברהטים זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, דכתיב ביה: (תהילים צ"ג) ה' מלך גאות לבש. אסור ברהטים שאסר עצמו בשבועה שהוא משרה שכינתו בתוך ישראל, ברהטים של יעקב אבינו. בזכות מי? ר' אבא בר כהנא ור' לוי חד אמר: בזכותו של אברהם אבינו, שנאמר: (בראשית י"ח) ואל הבקר רץ אברהם. וחד אמר: בזכות יעקב אבינו, שכתוב בו: (שם ל') ויצג את המקלות. אמר רבי ברכיה: מלך זה משה, שנאמר: (דברים ל"ג) ויהי בישורון מלך. ברהטים שנגזר עליו שלא יכנס לארץ ישראל. בשביל מה? ברהטים של מי מריבה, הדא הוא דכתיב: (במדבר כ') המה מי מריבה. ר' נחמיה אמר: מלך, זה משה שנאמר: (דברים ל"ג) ויהי בישורון מלך. אמר הקב"ה למשה: מניתיך מלך על ישראל ודרכו של מלך להיות גוזר ואחרים מקיימין, כך תהא גוזר על ישראל והן מקיימין, הדא הוא דכתיב: (ויקרא כ"ד ב') צו את בני ישראל: