שושן סודות אות תקנב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מעשה מספר חסידים:[עריכה]

מענין התשובה:

בא ולמד מאדם הראשון שכל ימיו ישב בתעניות כי כן חשבון התענית כחשבון שנותיו וזכה לשכון במלך וממלך למלך גדול ממנו. וסימן לדבר אד"ם ואמרו רז"ל מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד ואיך יתכן שידמה מי שלא טעם טעם חטא למי שטעם אף שנטהר. וכבר ידעת כי הבינ"ה תקרא תשובה וא"כ הצדיקים יהיו בצי"ע ובעלי תשובה בבינ"ה ולכן נראה כי ב' מיני תשובה הם. העליונה והיא הבינ"ה, והב' העטר"ה שגם היא תקרא תשובה וזה כי כמו שישובו כל הרוחניים אל הבינ"ה הנקראת תשוב"ה, כן ישובו כל מה שלמטה מהעטר"ה אל העטר"ה הנקראת תשובה. ובעלי תשובה חונים בעטרה וצדיקים גמורים בצי"ע וא"כ המאמר הזה נאמר לשבח הצדיקים ולא לגנאי וכן שיעור המאמר מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים אין עומדים כי מקומם למעלה שהם. וי"א על דרך סוד עמוק והוא משל והנמשל כי בעלי תשובה נקראים כת"ר וחכמה שלבסוף הכל שב אליהם וצדיקים גמורים הם יסו"ד ות"ת וידוע כי ה"א ירמוז בכת"ר ויו"ד בחכמ"ה וסימן ואיזה מקום בינ"ה ות"ת רמוזה בוי"ו ויסו"ד במשך הו' ואם מעתה תבין הרמז אנה מגיע הרמז ורבינו בחיי בחיבורו ספר חובת הלבבות פירש זה ע"ד הפשט וגם הוא שם הדבר בב' נושאים יעויין שם: