שושן סודות אות תקמט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דיני השופר:[עריכה]

כוונת התוקע:

הי'. כוונת התוקע שיתקע בר"ה התוקע יעמוד לכבוד השופר הרומז בבינה והקהל ישבו לכבוד השוער אשר אליו רומזים התקיעות שמיושב כאשר פירשנו וקודם שיברך יקרא הפסוקים האלה אשר בראשיהם רמז קר"ע שט"ן קולי שמעת אל תעלם אזניך לרוחתי לשועתי. ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך. ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים. שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב. טוב טעם ודעת למדני כי במצותך האמנתי. נדבות פי רצה נא ה' ומשפטיך למדני. ואח"כ יזכור ב' שמות אלו בנקודם אשר הם מורכבים עם מקורם שם ב"ד בניקוד אשר היה כ"ג קורא ביום הכיפורים ואלו הם - יקהרועה (קובוץ פתח חטף פתח סגול שבא חיריק) ישהטונה (קובוץ פתח חטף פתח סגול שבא חיריק). ואח"כ יאמר יהיה רצון מלפניך ה' אלהי המלך המשפט שתקרע כל המסכים המבדילים והמקטרגים כינך ובין עמך ישראל ארוממך אלהי המלך אלהי המשפט שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים. ואח"כ יברך בא"י אמ"ה אשר קב"ו לשמוע קול, כ"ע שופר. ושהחיינו ויכווין השם ב"ד בניקודו כזה יהו"ה (קובוץ שבא פתח סגול) ונמשך כוונתו באמרו קול שופר להמשיך מן כתר אשר הוא קול הראשון מן עשרת הדברים אל הפח"ד חכמ"ה ת"ת מדה האחרונה. אח"כ יקח השופר בידו ויכוין אל מלך המשפט ויטה השופר לצד ימינו אשר הוא שמאלו של הקב"ה כדי לערב מדת הדין ברחמים ויתקע תשר"ת ג"פ תקיעה חס"ד שברים תרועה פח"ד תקיעה ת"ת. ובכל פעם מג"פ יכוין למשוך השפע מג' העליונות וג' האבות בתשר"ת ולנה"י בקר"ק ות"ת ומלכות וצי"ע בקש"ק ויפסוק מעט בין כל בבא ובבא לרמוז אל סדר מעלות התקיעות ועל ערוב התרועות ביניהן. אח"כ ירום קולו ויאמר אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון וכבר פירשנו סודו ומה שתקנו אלו ב' שמות קרע שטן כבר ידעת כי הם משם בן מ"ב הרמוזים לגבורה ולבטל החיצונים קוראים אותם ודע זה. זהו מה שכתבתי לבאר מסודות בעניני ר"ה ואלהי המשפט יאמר די לצרות עמו בית ישראל ביום המשפט: