שולחן ערוך יורה דעה שמח ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך יורה דעה · שמח · ב · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

האומר אל תקברוהו מנכסיו -- אין שומעין לו. אלא מוציאין מיורשיו כל צרכי קבורתו בעל כרחו. וכן כל מה שרגילין לעשות לבני משפחתו ואפילו האבן שנותנין על הקבר; והוא שירשו ממון מאביהם.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ג) אין שומעין לו. דלאו כל כמיניה להעשיר בניו ולהטיל עצמו על הצבור:


(ד) אלא מוציאין מיורשיו. אפי' נתן ממון הרבה לאחרים אין מוציאין מהמקבלין מתנות רק מהיורשים כמ"ש בח"מ סי' רנ"ג סל"א:


(ה) והוא שירשו ממון מאביהם. דאל"כ אין כופין הקרובים אלא על הכל מוטל לקברו:באר היטב

(ב) ממון: דאל"כ אין כופין הקרובים אלא על הכל מוטל לקברו ועיין בחושן משפט סימן רנ"ג סל"א.▲ חזור לראש