שולחן ערוך יורה דעה שלז א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך יורה דעה · שלז · א

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

חולה שמת לו מת -- אין מודיעין אותו, שמא תטרף דעתו עליו. ואין קורעין חלוקו, ואין בוכין, ואין מספידין בפניו שלא ישבר לבו. ומשתיקין את המנחמין מפניו.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) ואין קורעין כו'. פי' ל"מ שאין מודיעין אותו שמא תטרף דעתו אלא אפי' נודע לו איך מצוים לו לקרוע שמא תגדל דאגתו וכ"כ הב"ח בשם הר"ן:

(ב) ואין בוכין כו'. כתב הב"ח נראה דה"פ ולא עוד אלא שאין בוכין ואין מספידין בפניו אף על מת שאינו קרובו של חולה שלא ישבר את לבו פי' דכיון שרואה החולה הזה שזה הפלוני מת ובוכין ומספידין עליו בפניו נשבר לבו מפחדו שמא ימות גם הוא ומטעם זה משתיקין המנחמים בפניו שע"י המנחמים נזכר למיתת אותו פלוני ומתפחד שמא ימות גם הוא גם קרוב לפרש שאין בוכין ומספידין נמי מיירי שמת לו מת ונודע לו שמת קאמר וכן משתיקין המנחמים על מת שלו:באר היטב

(א) מודיעין: ואפי' נודע לו אין מצווים לו לקרוע שמא תגדל דאגתו כ"כ הב"ח בשם הר"ן.

(ב) מספידין: אפי' על מת שאינו קרובו של חולה דכיון שרואה החולה שזה הפלוני מת ובוכין ומספידין עליו בפניו נשבר לבו מפחדו שמא ימות גם הוא עכ"ל הש"ך בשם הב"ח.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש