שולחן ערוך יורה דעה רצג א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך יורה דעה · רצג · א · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אסור לאכול חדש מתבואת חמשת המינים עד שיקרב העומר שהוא בט"ז בניסן שנאמר "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה". והאידנא דליכא עומר אסור כל יום ט"ז. ובחוץ לארץ שעושין ב' ימים אסור כל יום י"ז עד תחלת ליל י"ח.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) חמשת המינים. חטים וכוסמין ושעורים ושבולת שועל והשיפון:באר היטב

(א) חמשת:    שהם חטים וכוסמין ושעורים ושבולת שועל והשיפון וכתב הט"ז נ"ל דעיסה שנילושה בשמרים של חדש אסור כל העיסה ולא מהני כאן ביטול בס' מתרי טעמי א' משום דכל מידי דלטעמא עבידא אפילו באלף לא בטיל שנית דה"ל דבר שיש לו מתירין. כתבתי זאת לפי שראיתי מקצת נזהרין מחדש ובדבר הזה לא נזהרין והוא טעות בידם עכ"ל.▲ חזור לראש