שולחן ערוך יורה דעה רעז א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך יורה דעה · רעז · א

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כתב היריעה ובא להניחה כדי שתתייבש -- לא יהפוך הכתב למטה, אע"פ שמכוין כדי שלא יעלה אבק על הכתב, מכל מקום דרך בזיון הוא. אלא יהיה פני הכתב למעלה ויפרוש עליו בגד.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) לא יהפוך הכתב למטה. ואחורי הקלף למעלה וכתב הב"ח דמירושלמי דמגילה יש ללמוד שלא ילך אדם לחוץ ויניח הספר פתוח אם אין עליו מפה דלאו דוקא ס"ת דה"ה שאר ספרים עכ"ל ולא היה צריך ללמוד כן מהירושלמי דהכי מוכח נמי מש"ס דילן בעירובין במשנה וש"ס שם (דף צ"ח ע"א) ע"ש וידוע לחכמי האמת שיש מלאך א' נקרא ש"ד והוא "שומר "דפין על מי שמניח ספר פתוח ויוצא שמשכח תלמודו:באר היטב

(א) ויפרוש:    בפ' בתרא דעירובין אמרינן היכא דלא אפשר בפריסת בגד יהפוך הכתב דאי לא אפיך איכא בזיון כתבי הקדש טפי וכתב הב"ח מכאן יש ללמוד שלא ילך אדם חוץ ויניח הספר פתוח אם אין עליו מפה דלאו דוקא ס"ת אלא ה"ה שאר ספרים וכ' הש"ך וידוע לחכמי האמת שיש מלאך אחד נקרא ש"ד והוא ש"ומר ד"פין על מי שמניח ספר פתוח ויוצא שמשכח תלמודו עכ"ל.▲ חזור לראש