שולחן ערוך יורה דעה רסא א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך יורה דעה · רסא · א

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אם לא מל האב את בנו -- חייבים ב"ד למולו. ואם לא מלוהו ב"ד -- חייב הוא כשיגדיל למול את עצמו. ואם לא מל -- חייב כרת:

הגה: ובכל יום עוברים בעונשים אלו (טור ובכל בו).

ואין מלין בנו של אדם שלא מדעתו אלא אם כן עבר האב ולא מלו -- בית דין מלין אותו בעל כרחו (טור בשם הרמב"ם).

ואין האשה חייבת למול את בנה (טור).

האב שאינו יודע למול ויש כאן מוהל שאינו רוצה למול בחנם רק בשכר -- יש לב"ד לגעור במוהל זה כי אין זה דרכן של זרע אברהם ואדרבה המוהלים מהדרין שיתנו להם למול. ואם עומד במרדו ואין יד האיש משגת לתת לו שכרו הוי כמי שאין לו אב שב"ד חייבים למולו ולכן ב"ד כופין אותו מאחר שאין אחר שימול (רשב"א סי' תע"ב):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) ואין מלין כו'. ואם עבר ומלו שלא מדעתו היכא שהאב הוי מוהל חייב ליתן לו י' זהובים כמו שנתבאר בח"מ סוף סי' שפ"ב:


ט"ז

באר היטב

(א) מדעתו:    כתב הש"ך ואם עבר ומלו שלא מדעתו היכא שהאב הוא מוהל חייב ליתן לו י' זהובים כמ"ש בחושן משפט סוף סימן שפ"ב.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש