שולחן ערוך יורה דעה סד כא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך יורה דעה · סד · כא

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

טבח שדרכו לנקר בשר ונמצא אחריו חוט או קרום -- מלמדין אותו ומזהירין אותו שלא יזלזל באיסורין. אבל אם נמצא אחריו חלב, אם הוא כשיעורה -- מעבירין אותו, ואם נמצא אחריו כזית ואפילו בהרבה מקומות -- מכין אותו מכת מרדות ומעבירין אותו.

הגה: וחזרתו לכשרותו ותשובתו הכל לפי ראות עיני הדיין אם עבר בשוגג או במזיד (הגהת אשיר"י פרק גיד הנשה) ומנהג כשר הוא שהטבח המוכר בשר ינקרנו קודם שימכרנו פן יכשלו בו הקונים (מהרי"ק שורש מ)

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(טו) אבל אם נמצא אחריו חלב כו'. עיין בב"י וד"מ מ"ש בשם הר"ן והגהת אשר"י ועיין לעיל סי' קי"ט:באר היטב

(טז) מעבירין:    עי' בחושן משפט סי' ל"ד דמחלק גבי טבח אם שוחט לעצמו או לאחרים וגם כאן דינא הכי.▲ חזור לראש