שולחן ערוך חושן משפט שפז א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך חושן משפט · שפז · א

מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

שמין למזיק בידו כדרך ששמין לו אם הזיק ממונו כיצד הרי שהרג בהמת חבירו או שבר כליו שמין כמה היתה הבהמה שוה וכמה הנבילה שוה וכמה היתה הכלי שוה והוא שלם וכמה שוה עתה ומשלם הפחת לניזק עם הנבילה או הכלי השבור כדרך שנתבאר בשורו שהוזק בסי' ת"ג:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שמין למזיק בידו כו':    פי' אע"פ שהזיק והרג ראובן "בידו לבהמת שמעון או שבר כליו לא אמרינן דראובן יקח לעצמו הנבילה או שברי הכלי וישלם לשמעון בהמה או כלי חדש כמ"ש לעיל בדין גניב' וגזילה דשם דוקא גזירת הכתוב דכתיב בגזילה כאשר גזל ובגניבה כתיב חיים שנים ישלם וכנ"ל אבל במזיק אין הדין כן אלא אפילו הזיקו בידו דינו כאלו הרג שור ראובן לשור שמעון דכתיב ביה והמת יהיה לו פי' לניזק ומשלם לו במועד המותר דמי שוויו דניזק:

ש"ך - שפתי כהן

(א) שמין למזיק כו' כלומר אע"ג דאין שמין לגנב וגזלן לעיל סי' שנ"ה ס"ה למזיק שמין וע"ל ס"ס צ"ה כתבתי דנראה דהיינו כשאין אפשר לתקן הכלי אבל אם אפשר לתקנו מחויב המזיק לתקנו ע"ש:באר היטב

(א) שמין:    כלומר אע"ג דאין שמין לגנב וגזלן כמ"ש בסי' שנ"ד ס"ה למזיק שמין ועי' לעיל סוף סימן צ"ה כתבתי דנראה דהיינו כשאי אפשר לתקן הכלי אבל אם אפשר לתקנו מחויב המזיק לתקנו עיין שם. ש"ך.▲ חזור לראש