שולחן ערוך חושן משפט שכו א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך חושן משפט · א

שולחן ערוך חושן משפט · שכו · א

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: מאירת עיניים (סמ"ע) · שפתי כהן (ש"ך) · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · קצות החושן · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

המקבל שדה מחבירו לזורעה שומשמין וזרעה חטים ועשתה חטים ששוין כמו שהיתה ראויה לעשות מהשומשמין אין לו עליו אלא תרעומת עשתה פחות ממה שהיא ראויה לעשות מהשומשמין משלם לו המקבל כפי מה שהיא ראויה לעשות מהשומשמין עשתה חטים יותר ממה שהיא ראויה לעשות מהשומשמין חולקין לפי התנאי שביניהם אע"פ שמשתכר בעל הקרקע:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

לזורעה שוממשין כו':    ל' הטור והשומשמין מכחישין את הקרקע יותר מחיטין וגם דמיהן יקרים יותר מזרע חיטין:

אין לו עליו אלא תרעומות:    י"מ דר"ל להנותן יש תרעומות על המקבל ששינה ממה שהתנה עמו לזורעה שומשמין משום דלשומשמין היה צריך ואף שבדמי החיטין היה יכול לקנות שומשמין מן השוק מ"מ ניחא ליה בשלו ואין בזה אלא תרעומות ולא היזק ממון אבל יותר נראה לי דר"ל דהמקבל יש לו תרעומות על הנותן על מה שטרח עד שהצליחו להיות שווים לשומשמין וצריך ליתן לו החציה ואינו מנכה לו מה שהרויח הנותן דלא לכחוש ארעא וכל זה כ' הטור אלא שלא כתב דיש עליו תרעומות והביא עליו דברי הרמב"ם שהן כדברי המחבר שכתב שיש לו עליו תרעומות:

משלם לו המקבל כפי כו':    קמ"ל בזה דאין המקבל יכול לומר לטובה כוונתי שלא לכחוש ארעא אלא צריך לשלם לו מטעם דאמרי אינשי לכחוש ארעא ולא לכחוש מריה:

עשתה חיטין יותר ממה שהיתה ראוי כו':    ל' הטור ואין המקבל יכול לו' אלו זרעתיה שומשמין היה נכחש הקרקע יותר וגם לא היתה מצלח' בזריעו' החיטין כל כך אם לא שטרחתי בה הרבה לפיכך אנכה לך מחלקך מה שהרוחת שלא נכחש הקרקע וגם אקח היתרון ששוה החיטין יותר על השומשמין שבא מכח טרחותי דישיב לו הנותן וכי טרחתך לבד גרמא ולא טובת השדה מ"ה חולקין:

ש"ך - שפתי כהן

(א) אין לו עליו אלא תרעומות עיין בסמ"ע ס"ק ב' עד אבל יותר נ"ל דהמקבל יש לו תרעומות על הנותן מה שטרח עד שהצליחו כו' וכן פי' הב"ח וכן מבואר מדברי הרב המגיד ומביאו בית יוסף:


ט"ז

באר היטב

(א) שומשמין:    לשון הטור והשומשמין מכחישין את הקרקע יותר מחטים וגם דמיהן יקרים יותר מזרע חטים. סמ"ע.

(ב) ראויה:    קמ"ל בזה דהמקבל א"י לו' לטובה נתכונתי שלא לכחוש ארעא אלא צריך לשלם לו דאמרי אינשי לכחוש ארעא ולא לכחוש מריה. שם.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש