שולחן ערוך אורח חיים תלו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תלו | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דין המפרש בים, והיוצא בשיירא
ובו שלושה סעיפים:
אבג

סעיף א[עריכה]

המפרש מיבשה לים או יוצא בשיירא ואינו מניח בביתו מי שיבדוק:

  • תוך שלושים יום - זקוק לבדוק (ולא יברך אז על ביעור חמץ (כל בו)).
  • קודם שלושים יום - אינו צריך לבדוק (וכשמגיע פסח יבטלנו (טור)).
  • ואם דעתו לחזור קודם הפסח, צריך לבדוק ואחר כך יצא דחיישינן שמא יחזור ערב פסח בין השמשות ולא יהיה לו פנאי לבער.

וכן העושה ביתו אוצר:

  • תוך שלושים יום - זקוק לבדוק ואחר כך כונס אוצרו לתוכו.
  • קודם שלושים יום:
    • אם דעתו לפנותו קודם הפסח - צריך לבדוק ואחר כך עושהו אוצר.
    • ואם אין דעתו לפנותו קודם הפסח - אינו צריך לבדוק
הגה: ואוצר חטים שיש חטים מחומצות בקרקעית הבור, אם נעשה האוצר שלשים יום קודם הפסח - אינו זקוק לבער אלא מבטלו מלבו ודיו. מיהו, לאחר פסח כשמפנה האוצר, אסור להינות מאותן חטים. ואם אין שם חמץ ידוע, אלא ספק - מותר למכור האוצר כך ביחד (תשובת הרשב"א סימן ע').


סעיף ב[עריכה]

ויש אומרים דקודם ל' יום, שאינו צריך לבדוק, היינו - כשאין דעתו לחזור בתוך הפסח, ואף על פי שדעתו לחזור קודם הפסח או אחריו אינו צריך לבדוק, כיוון שהוא קודם שלשים (וכשיגיע הפסח יבטלנו).

אבל אם דעתו לחזור בתוך הפסח - צריך לבדוק אפילו מראש השנה. ואם שכח ולא בדק - יבטל כשיגיע הפסח, ולא יברך על הביטול.

הגה: גם אשתו תבדוק ותבטל בביתו, דילמא ישכח לבטל במקום שהוא (כל בו).

סעיף ג[עריכה]

ישראל היוצא מבית נכרי תוך שלושים יום ונכנס בבית אחר בעיר זו, או הולך לעיר אחרת - אינו צריך לבער בית הנכרי, שהרי יקיים מצות ביעור באותו בית אחר.

אבל, אם מפרש או יוצא בשיירא, ולא יכנס בפסח בבית - יש מי שאומר שחל עליו חובת הביעור כיון שהוא בתוך ל' יום, וצריך לבער בית הנוכרי שהוא יוצא ממנו כדי לקיים מצוות ביעור (אף על פי שהנוכרי יכנס לבית בפסח, ויש מי שאומרים שאינו צריך כשנכנס בו הנכרי (טור)).