שולחן ערוך אורח חיים שכג י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · שכג · י

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

אין חופפין כלים במלח לפי שהמלח נמחה כשחופף בחזקה.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(טז) כשחופף בחזקה:    אבל בעלמא שרי דנמחה ממילא וכמ"ש סי' ש"ך ס"ט:

באר היטב

(יד) במלח:    והדחה בעלמא שרי דנמחה ממילא וכמ"ש סימן ש"כ סעיף ט' מ"א ועיין סי' ש"כ ס"ק ט"ז מש"ש בשם הט"ז ועיין סי' שכ"ו סעיף יו"ד.


משנה ברורה

(מא) שהמלח נמחה - והוא דומה לריסוק השלג והברד המבואר בסימן ש"כ ס"ט ע"ש הטעם במ"ב וע"כ כתבו הפוסקים דדוקא לחוף בהמלח אסור אבל מותר ליתן המלח להמים שמדיח בהם כלים ואע"ג דנמחה ממילא כמו שם דמותר ליתן השלג לתוך המים אע"פ שנמחה ממילא ואינו חושש:

ביאור הלכה

(*) אין חופפין כלים במלח:    עיין בביאור הגר"א לקמן בסימן שכ"ו סעיף יו"ד ד"ה ואסור שמקשה על דין זה:.


כף החיים

סח) סעי' יוד. אין חופפין כלים במלח וכו' דוקא לחפף אסור דהוי כמרסק שלג וברד דאסור אבל ליתן מלח לתוך המים המדיח בהם הכלים מותר דהוי כנותן שלג וברד לתוך הכוס דמותר. עו"ש או' ח"י. מ"T ס"ק ט"ז א"ר או' ט"ו. תו"ש או' י"ז. ר"ז או' י"ב. ולחוף במלח בלא מים אסור. חמ"ד או' ו' ועיין לעיל סי' שכ"א סעי' ב' איזו אופן מותר ליתן מים במלח:

סט) שם. לפי שהמלח נמחה וכו'. השחזת הסכין בשבת אף שלא ברחים רק בעץ וכדומה אסור שדומה לממחק. מש"ז או' ח':


פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש