שולחן ערוך אורח חיים שכא יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · שכא · יח · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

אין שורין את החלתית לא בפושרין ולא בצוננין שדרך לשרותו לרפואה. אבל נותנו לתוך החומץ ומטבל בו פתו.

היה שרוי מאתמול -- מותר לשתותו בשבת. ואם שתה ממנו יום חמישי ויום ששי וצריך לשתות גם בשבת -- מותר, שכך הוא דרך רפואתו לשתותו שבעה ימים זה אחר זה. הילכך מותר לשרותו בצונן וליתנו בחמה מפני שהוא סכנה אם לא ישתה ממנו.

מפרשים

מגן אברהם

(כו) מאתמול מותר:    דבלאו רפואה נמי משקה היא (ר"ן):


(כז) וליתנו בחמה:    ואי ליכא חמה אפי' באור שרי מפני הסכנה:

באר היטב

(כג) מאתמול:    דבלאו רפואה נמי משקה הוא. ר"ן.


(כד) בחמה:    ואי ליכא חמה אפי' באור שרי מפני הסכנה.


משנה ברורה

(עא) לשרותו לרפואה - ששותין מי השריה ליוקרא דלבא [גמרא]:

(עב) לשרותו - צ"ל לשתותו והטעם דזהו מאכל קצת בריאים ולא מנכר מילתא שהוא לרפואה [עו"ש] ואם הוא במקום שאין מנהג בריאים כלל בזה משמע מהרמב"ם דאסור [א"ר]:

(עג) מותר - ר"ל אפי' לשרותו וכדלקמיה:

(עד) שבעה ימים - צ"ל שלשה כדאיתא בגמרא [הגר"א וש"א]:

(עה) בחמה - ואי ליכא חמה אפי' באור שרי מפני הסכנה:

ביאור הלכה

(*) שדרך לשרותו לרפואה:    בגמרא איתא הטעם שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול ונ"מ דאפילו אם הוא מתכוין בשרייתו לשתיה בעלמא אסור מטעם זה:.


(*) פתו:    ואין כאן היכר שהוא לרפואה שכל השנה אדם נוהג בטבול [מאירי] ומשמע מזה דאפילו הוא מתכוין לרפואה ג"כ שרי:.

▲ חזור לראש