שולחן ערוך אורח חיים שח לז

From ויקיטקסט
Jump to navigation Jump to search


<< · שולחן ערוך אורח חיים · שח · לז · >>

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

במקום דאיכא פסידא מותר להכניס מטתו אצל גרף של רעי ולקבוע ישיבתו שם כדי להוציאו:

מפרשים

מגן אברהם

(סג) מותר להכניס:    ואפי' הוא בחצר מקום שאין שם דירה [ב"י ד"מ יש"ש]:


(סד) לקבוע ישיבתו:    כגון מטתו לשכב עליה או שיכניס שלחנו ויאכל שם [ב"י ויש"ש]:

באר היטב

(מב) להכניס:    אפילו הוא בחצר מקום שאין דירה שם. ב"י.


משנה ברורה

(קמ) דאיכא פסידא - היינו שיבא לידי הפסד אם ישאר הגרף שם שיגנב שם או שאר קלקול עי"ז והוא מונח בבית באיזה חדר מקום שאין דר שם או שמונח בחצר במקום שאין דריסת רגלו שם דאל"ה היה מותר להוציאו וכנ"ל בסל"ד:

(קמא) ולקבוע ישיבתו - כגון מטתו לשכב עליה או שיכניס שלחנו ויאכל שם דעי"ז נחשב כאלו דירתו שם וממילא מותר להוציא הגרף אבל ישיבה בעלמא שם לא מהני [ב"י וש"פ]:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש