שולחן ערוך אורח חיים רמא א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך אורח חיים · א

שולחן ערוך אורח חיים · רמא · א

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

אחד מהדברים אששונא הקב"ה המשתין בבפני מטתו גערום דוהמשתין לפני מטתו ערום מביא הלידי עניות ולא אמרן אלא דמהדר אפיה לפוריא (פירוש למטה) אבל ולבראי לית לן בה ודמהדר אפיה לפוריא נמי לא אמרן אלא בארעא אבל זבמנא חלית לן בה:

מפרשים

מגן אברהם

(א) ערום:    לאו דוקא אלא אורחא דמלתא נקט מתוך שהוא ערום אינו יוצא לחוץ להשתין:

(ב) עניות:    דשרא דעניותא נביל שמיה ושורה במקום מיאוס:

(ג) לבראי לית לן בה:    שהקלוח הולך וניתז (למרחוק) רש"י משמע דבאשה אסור:

(ד) במנא לית לן בה:    ומ"מ ת"ח צריך שיכפה עליו כלי כמ"ש סוף סימן פ"ז דא"א לו בלא הרהור תורה, והאלקים יזכני לסיים הלכות שבת ועד גמירא, בנל"כ ולאע"י אמן:

באר היטב

(א) ערום:    ל"ד אלא אורחא דמילתא מתוך שהוא ערום אינו יוצא לחוץ להשתין. מ"א.

(ב) בה:    שהקילוח הולך וניתז למרחוק רש"י. משמע דבאשה אסור. מ"א.

(ג) במנא:    ומ"מ ת"ח צריך שיכפה עליו כלי דא"א לו בלא הרהור תורה. מ"א.


משנה ברורה

(א) ששונא הקב"ה - מפני שרצון הקב"ה שיהיה האדם מתנהג בדרך נקיות וקדושה וזה מתנהג עצמו בדרך מיאוס וטינופת ולא יוכל להשרות שכינתו אצלו:

(ב) בפני מטתו - ומכ"ש אם משתין מים לפני מקומות אחרים שצריכים להתנהג יותר בנקיות כגון לפני שלחנו וכיב"ז:

(ג) ערום - לאו דוקא ערום אלא ה"ה אם היה לבוש אלא אורחא דמלתא נקט מתוך שהוא ערום אינו יוצא לחוץ להשתין:

(ד) המשתין - קיצור לשון הוא וכונתו עוד אחז"ל המשתין וכו':

(ה) לידי עניות - דאמרינן בערבי פסחים קי"א דשרא דעניותא נבל שמיה ואוהב לשרות במקום מיאוס [ומשו"ה קרי ליה נבל שחפץ לנבל את עצמו] ומשתין לפני מטתו היינו מיאוס:

(ו) לבראי - שהקלוח הולך וניתז למרחוק וממילא באשה אסור אפילו בכה"ג [מ"א]:

(ז) במנא - ומ"מ ת"ח צריך שיכפה עליו כלי מלמעלה דא"א לו לת"ח בלא הרהור תורה:

(ח) לית לן בה - וכשרוצה לברך אח"כ ברכת אשר יצר יטול ידיו וגם יחגור עצמו כדי שלא יהא לבו רואה את הערוה וירחיק את עצמו כדין ממקום המי רגלים אם אין הכלי מכוסה כדין:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש