שולחן ערוך אורח חיים כו ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · כו · ב

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

אם אינו מניח אלא של ראש לבד מברך עליה על מצות תפילין לבד.

הגה: בולדידן דנוהגים לברך בכל יום שתי ברכות מברך על של ראש לבד שתי ברכות ואם מניח של יד לבד גמברך להניח לבד (טור):

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ב) ולדידן דנוהגין וכו' - כמו שביארנו בסימן כ"ה במ"ב ס"ק ל"ב ע"ש:


(ג) מברך להניח - עיין בפמ"ג שהביא עוד פוסקים דס"ל דאף על של יד לבד נמי מברך שתי ברכות ולהלכה הסכימו האחרונים דאינו מברך על ש"י אלא להניח לבד דבלא"ה הרבה ראשונים ס"ל דאפילו על שתיהן נמי אינו מברך אלא אחת. אם הניח שתיהן ולא בירך דהדין הוא דיברך כ"ז שהן עליו עדיין אם הקדים ברכת ש"ר תחלה ואח"כ ש"י אינו חוזר ומברך אבל לכתחלה אפילו הניח ש"י ולא בירך יברך עליו קודם הנחת של ראש:

ביאור הלכה

כף החיים

(ז) סעיף ב׳. הגהה: ולדידן דנוהגין וכו׳ יברך על של ראש לבד שתי ברכות — ויש אומרים, דאף לפירוש רבינו תם, שהוא מנהג האשכנזים, אינו מברך אלא אחת. ב״ח. ר׳ זלמן אות ה׳. פתחי עולם אות ב׳:
▲ חזור לראש