שולחן ערוך אבן העזר פט ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · פט · ב · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

לא רצה לקברה, ועמד אחר וקברה, בית דין מוציאין מבעלה ונותנין לזה:

מפרשים

בית שמואל

(ב) ועמד אחר:    כ"פ הרמב"ם ספי"ד אף על גב אם עמד אחד ופרנס לאשת חבירו קי"ל דהניח מעותיו על קרן הצבי כמ"ש בס"ס ולעיל סי' ע' שאני קבורה כדי שאל תתבזה לכן חייב לשלם מיהו בירושלמי פליג בזה אם עמד א' וקברה אם מוציאים מהבעל והרשב"א והר"ן פסקו דלא כרמב"ם וכתבו מספיק' אין מוציאים מהבעל אם קבר אחר:

(ג) מוציאין מבעלה:    אפי' אם היה הבעל בעיר ולא נמלך בו ועמד אחד וקבר אותה מוציאים ממנו ד"מ ואם קברה מצדקה ואח"כ נודע דיש לבעלה ממון מוציאי' מהבעל אפי' למ"ד אם קבר אחר אין מוציאים מהבעל מ"מ אם קברה מצדק' מוציאים ממנו ד"מ בשם הג"מ, ובסי' קי"ח מבואר מי ומי חייב ליתן לסיוע הקבורה גם אם היא חייבת בקבורת בעלה:

ט"ז

באר היטב

(ב) מבעלה:    אפילו אם היה הבעל בעיר ולא נמלך בו ועמד א' וקברה אותה מוציאין מבעלה. והרשב"א והר"ן חלקו על הרמב"ם ופסקו מספיק' אין מוציאין מהבעל אם קברה אחר. ואם קברה מצדקה ואח"כ נודע דיש לבעלה ממון מוציאין מהבעל אפילו למ"ד אם קברה אחר אין מוציאין מהבעל מ"מ אם קברה מצדקה מוציאין ממנו ד"מ בשם הג"מ. ובסי' קי"ח מבואר מי ומי חייב ליתן לסיוע הקבורה גם אם היא חייבת בקבורת בעלה ע"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש