שולחן ערוך אבן העזר כד א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך אבן העזר · כד · א

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

סעיף זה בטור

לא נחשדו ישראל על משכב זכור ועל הבהמה, לפיכך אין איסור להתייחד עמהן. ואם נתרחק אפילו מייחוד זכור ובהמה, הרי זה משובח. וגדולי החכמים היו מרחיקין הבהמה כדי שלא יתייחדו עמה. ובדורות הללו שרבו הפריצים, יש להתרחק מלהתייחד עם הזכר:

מפרשים

חלקת מחוקק

(א) ובדורות הללו - בב״ח כתב דהרב כתב זה לפי מדינתו, שהיו פרוצים בעבירה זו, אבל במדינתינו אין צריך להתרחק מדינא, רק ממידת חסידות. ומכל מקום נראה דוקא יחוד בעלמא, אבל לשכב יחד ומכל שכן שני רווקים יחדיו, בכל מקום צריך להתרחק ולמחות ביד העושים כן:

בית שמואל

(א) ובדורות הללו שרבו הפריצים:    כתב ב"ח המחבר כ"כ לפי מדינתו שהיו פרוצים בעבירה זו אבל מדינו' אלו א"צ להתרחק מדינא רק מידו' חסידות הוא וכתב בח"מ דוק' יחוד בעלמא אבל לשכב יחד צריך להתרחק מכ"ש שני רווקין אסורין לשכוב יחד ויש למחות ביד העושים כן:


באר היטב

(א) הללו:    ב"ח כתב במדינתינו א"צ להתרחק מדינא רק ממדת חסידות. וכ' הח"מ ומ"מ נראה דוק' יחוד בעלמ' אבל לשכב יחד ומכ"ש שני רווקים יחדיו בכל מקום צריך להתרחק ולמחות ביד העושים כן.▲ חזור לראש