שו"ת רדב"ז/תתקיג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני עם הארץ לענין עירוב אי הוי כשוכח או כפושע:

תשובה ראיתי בשם ריב"א ז"ל כיון שאינו יודע בעירובי תבשילין כשוכח הוי. ומסתברא לי דלא אמרה הרב ז"ל אלא פעם ראשונה אבל כיון שהוא יודע שחייב להניח עירובי תבשילין ויש לו ללכת אצל היודע ויתקן לו עירובי תבשילין וכיון דלא עביד הכי פושע הוא ואינו יוצא בשל אחרים. ויש ראיה מעובדא דההוא סמיא דחזא דהוה עציב וכו' וכן הדין לענין אשה דנשי לאו דינא גמירי. והנלע"ד כתבתי: