שו"ת רדב"ז/תתכב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת על לשון הטור והתלמידים מתענים בו ב' וה' וב' מפני חילול השם ג' ימים ונ"ל דהנך ג' ימים אחר הפסח קאמר וק"ל דלא משכחת ב' וה' וב' אחר הפסח:

תשובה ראיתי מי שכתב דבא"י שעושים שבעה ימים פסח משכחת ה' וב' וה'. א"נ בזמן שהיו מקדשים על פי הראיה ואין טעמים אלו נוחים אצלי. גם מה שכתבו כי לשון בו לאו דוקא אלא כלומר בעבורו גם זה אינו במשמע. עוד כתבו כיון דרוב הג' ימים הוו בניסן הא רובו ככולו וגם זה גמגום. והנכון אצלי דלפי שאמר ברישא ואין מתענים בו עד שיעבור ניסן קאמר בסיפא והתלמידים מתענים בו. והא דקאמר שני וחמישי ושני לא קאי אבו אלא סדר התעניות מני ואזיל והנך דשייכי בניסן שייכי והשלישי אחר ניסן: