שו"ת רדב"ז/תתכא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני לתרץ לך מה שהקשו התוספות על רש"י ז"ל עלה דהא דאמרינן פרק המקבל אמר רב פפא עד דאתו אריסי מדברא וקיימא כימה ארישייהו שנראה שהם קושיות חזקות:

תשובה אני קשיא לי נמי כיון דקושטא הוא דעש הוי זנב טלה כדאמרינן בברכות אמאי לא אמר רב פפא וקיימא עש ארישייהו לפיכך אני אומר דנקט כימה לפי שיש לה זוהר הרבה והיא מן הככבים הנראים ביום סמוך לערב אחר שנטה השמש וחזקי הראות רואים אותה וכ"ש האריסים שהם רגילין בכך. ואתה אל תתמה כי אני ראיתי שנים ג' כוכבים שעה א' קודם הלילה בעוד השמש מאיר. ומה שהקשה עליו דפועלים לא אתו מדברא עד צאת הכוכבים לא קשיא כלל דפועלים לחוד שהם שכירי יום אין באין עד צאת הכוכבים אבל האריסים אינם שכירי יום וזמן ביאתם לבית הוי בשעה עשירית לפי שבאותו זמן כבר כלו ימי הזרע ולא נשאר להם עבודה בשדה עד הלילה. א"נ נקט כימה לפי שהיא ניכרת יותר וכפי חשבון המזלות נודע דקיימא כימה ארישייהו לא שנראית ממש והוא סימן לאריסים כי באותה שעה הם נכנסים מן השדות שכבר כלה זמן הזרע ולא נשאר בשדות עבודה רבה כדי שיתעכב עד הלילה אבל הפועל בכל זמן אין יוצא ממלאכתו עד הלילה דכתיב ולעבודתו עדי ערב: