שו"ת רדב"ז/תתיז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
< שו"ת רדב"ז
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ולענין אשר שאלת עלה דהא דאמרינן אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום אם היא שמיעה ממש וא"כ תהיה מעלת כולם כמעלת מרע"ה והוא דבר מתמיה שיהיו המון העם יגיעו למדרגה זו שלא הגיעו אליה שאר הנביאים ואם הענין הוא שהדיבר היה למשה וישראל שומעין פשט הכתובים מורים הפך זה דכתיב פנים בפנים דבר ה' עמכם בהר כמו שנאמר במשה ודבר ה' אל משה פנים אל פנים וגומר:

תשובה דברי הרמב"ם ז"ל פ"ח מטין כפי' הזה אחרון אשר כתבת וק"ל א"כ מה הפרש בין שתי הדברות לשאר הדברות שהרי בכולם כתיב אנכי עומד בין ה' וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר ה'. ותו דפנים בפנים לא משמע הכי כאשר כתבת. אלא הנכון בזה דכל הקהל שמעו מפי הגבורה אנכי ולא יהיה לך ולא שהגיעו כולם למדרגת מרע"ה אלא לפי שעה זכו למדרגה זו כמו שמצינו כמה בני אדם זוכין לראיית המלאכים אעפ"י שלא הגיעו למדרגת הנבואה והיא נקראת גלוי עינים אצל בעלי הסוד כן הענין הזה אעפ"י שלא היו נביאים כמשה זכו לשמוע אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה כאשר זכו לראיית הקולות אשר אינו בשכל האנושי לראות את הנשמע שהקול היוצא היה מצטייר באויר עד שרואים אותו בעין וכן היו שומעין הדבור יוצא מפי הגבורה אעפ"י שלא הגיעו למדרגת הנבואה כמשה וכן מוכיח הכתוב דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות משמע שדבר עמהם ממש. כללות הדברים אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום מדבר עמהם והבינו אותם מפי הגבורה והגיעו למדרגת הנבואה ושאר הדברות שמעו שהוא מדבר עם משה ומשה מדבר אליהם ומבאר להם כל דבור ודבור ובזה יתיישבו הכתובים. הנל"ד כתבתי: