שו"ת רדב"ז/תתיד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ועל ענין אשר שאלת שנחלקו ז"ל על פסוק ויהי בחצי הלילה תרי תנאי חד אמר יוצרו חלקו וחד אמר יודע עתותיו ושעותיו חלקו ושאלת מאי בינייהו:

תשובה כגון דא צריכה רבה ואודיעך דעתי אחר הקדימי לך שיש קושיא בכתוב שאי איפשר לצמצם חצי הלילה ולא חצי היום שהרי הגלגל חוזר תמיד וכהרף עין נוטה מחצות ולא יספיק אדם לומר עתה הוא חצות לילה עד שכבר עבר חצות וא"כ קשיא להו מי חלקו ת"ק ס"ל יוצרו יש בידו לחלקו והרי הגלגל בידו כחומר ביד היוצר והעמיד הגלגל כל דהוא כדי שיכירו העולם שהוא מחולק חציו האחרון מחציו הראשון ותנא בתרא ס"ל שאין צריכים לנס אלא גלגל כמנהגו נוהג וחוזר אלא יודע עתותיו ושעותיו חלקו וצמצם בחצי הלילה ממש ובאותו רגע הכה כל בכור דרגע הוי כממריה ואע"ג דאנן אי איפשר לן לצמצם הוא ית' שמו יודע לצמצם ולכוין הנקודה אשר היא בחצי הלילה ממש ובאותה נקודה הכה אותם. הנל"ד כתבתי: