שו"ת רדב"ז/תשכב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אם יש טעם למה לא הוזכר בספר קהלת שם משמות הקדש זולת שם אלהים כיון שהוא מכלל ספרי הקדש:

תשובה לדעת האומרים כי ספר קהלת חבר לעת זקנתו הרי לסוף ימיו נשיו הטו את לבבו והעיד עליו הכתוב אז יבנה שלמה וגו' וכיון שלא מיחה בנשיו העלה עליו הכתוב כאלו עבד ע"ז ונסתלקה ממנו רוח הקדש ונתמעטה חכמתו ממה שהוא למעלה מן השמש ולכן תמצא אותו כמה פעמים אומר תחת השמש וזה הפך ותרב חכמת שלמה ולפיכך לא היה מזכיר זולת שם אלהים לפי שהוא שם משותף כמו ויבא אלהים אל אבימלך אלהים לא תקלל ויבא אלהים אל בלעם ורבים א"נ לפי שמדת הדין שלטה עליו להביא עליו רעה לולי דוד אביו לפיכך הוא מזכיר שם זה ולא אחר וכן ראיתי במדרש שיר השירים לקבליה דחסד קהלת לקבליה דדינא משלי לקבליה דרחמי ואפי' לדעת האומרים דשיר השירים חבר לעת זקנתו כיון דהוה בעית מאשמדאי שרתה עליו מדת הדין ומש"ה לא היה מזכיר זולת אלהים וגם בשיר השירים לא היה מזכיר את ה' בהדיא אלא בלשון שלמה כמו שארז"ל כל שלמה האמור בשיר השירים קדש חוץ מהאלף לך שלמה: