שו"ת רדב"ז/תרעו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

עוד שאלת על מה שנהגו להתפלל מנחה גדולה ומקצתם מנחה קטנה אי זה מהם יכשר:

תשובה לא תתפלל מנחה גדולה אלא מתוך הדחק ולכתחלה מנחה קטנה עדיף שזו זמנה כנגד התדיר וזו כנגד ערבי פסחים שאינו תדיר וכן כתב הרב פ"ג מה' תפלה ואמ"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמה שנאמר ייראוך עם שמש ואע"ג דלייטי עלה במערבא הנ"מ מאן דמאחר טפי אבל קודם ביאת השמש כמעט שפיר דמי. ירושלמי ר' יוסי הוה מצלי עם דמדומי חמה שנאמר על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. לעת מצואו של יום ואע"ג דשעת תפלת מנחה משש שעות ומחצה ולמעלה עד הערב מאן דמצלי מפלג מנחה קטנה ולמעלה טפי עדיף ובלבד שלא ידחוק את השעה עכ"ל ר"ח ז"ל הרי אתה רואה דמפלג מנחה קטנה עדיף טפי מתחלת זמן מנחה קטנה וכ"ש מנחה גדולה שאין להתפלל אותה אלא מתוך הדוחק: