שו"ת רדב"ז/תרמט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

עוד שאלת על הא דתנן שופר שנסדק ודבקו פסול דבק שברי שופרות פסול כי מה שכתוב בתוספות דחוק מאד ולפרש"י ז"ל קשה דתרתי בבי דמתניתין חדא הוו:

תשובה מה שאני חושב בזה דלהכי תני משנה יתרה לאשמעינן דאפילו דבק שברי שופרות מעצמם בלי דבק הנקרא גרוד בלעז כגון שחמם השברים באור עד שנתחברו חבור יפה אפ"ה פסול דשופר אחד אמר רחמנא ולא ב' או ג' שופרות ובהכי אתי שפיר לפרש"י ולתוספות: