שו"ת רדב"ז/תרב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת על אשה שהוציאה מעשה ב"ד פלונית נתגרשה בפנינו בגט כשר והוציאה הגט והוא פסול:

תשובה הדבר ברור שאין ב"ד או עדים יכולין להכשיר את הפסול ושמא לא דקדקו יפה ומ"מ צריך לדקדק אם הפסול הוא עשוי להיות אחר הנתינה כגון דבוק או טשטוש או קרע או מחק וכיוצא בדברים אלו תלינן שכשר היה ואח"כ נפסל ולב"ד טועין לא חיישינן אבל אם הוא פסול שהדבר מתברר שהיה בו מתחלתו הגט פסול ואפילו אם נשאת תצא ואם לא היה בידה אלא עדות עדיף שנתגרשה בגט כשר ונמצא פסול בכל גוונא פסול דתלינן דלא דקדקו או שלא היו בקיאין בטוב גטין וקדושין ואם יבואו העדים ויאמרו פסול זה לא היה בגט זה בשעה שנמסר הרי הוא כשר ותנשא בו לכתחלה: