שו"ת רדב"ז/תצא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי בישראל ששכר כלי גדול מן העכו"ם כדי להגעיל בתוכו כלי פסח אם צריך להטבילו או לא:

תשובה לא ידעתי מקום לשאלה זו דאנן מכלי מדין ילפינן לה וכי היכי דהתם היו חלוטין לישראל אף כל כלי שהוא חלוט לישראל צריך טבילה אבל שאול או שכור אין צריך טבילה אבל אם לקחו ממנו ונחלט ביד ישראל מסברא צריך טבילה דאע"ג דאינו עושה בתוכו דבר של אכילה מ"מ צורך סעודה הוא שמכשיר בו את הכלים לצורכי סעודה ולא גרע מקומקומין ומחמם חמין שצריכין טבילה ולא מפקינן אלא זוגא דסרבלא ודכוותייהו אבל כלים הראויים לעשות בהם צורכי סעודה צריכין טבילה ופשוט הוא: