שו"ת רדב"ז/תפב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
< שו"ת רדב"ז
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ולענין תרנגולת שנמלגה עם הזפק והיו בתוכו חטים והתירו מטעם דקרום הזפק מפסיק בינו לבין הבשר וקשיא לך אם יש כח במליגה להבליע מה מועיל מה שהקרום מפסיק הרי בולע הקרום ומן הקרום לבשר דאי לא תימא הכי אף אם נתבשלה יהיה מותר לאוכלה ואם אין כח במליגה להבליע מאי אצטריכינן לטעמא דקרום הזפק מפסיק בלאו הכי נמי מותר:

תשובה מסתברא דמליגה לא מבלעא דאי מבלעא אסור היה למלוג שהרי מבליע הדם ועוד לא יצא ע"י מליחה אלא ודאי ארכבוה אתרי רכשי כי המליגה מחממת ואי לאו קרום הזפק דמפסיק היה אסור כדי קליפה וע"י הקרום שמפסיק אינו צריך כלום ואנו נוהגין איסור במליגה משום דלא בקיאינן בשיעורא כדאמרינן גבי חליטה: