שו"ת רדב"ז/תעז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי על ערב הפסח שחל להיות בשבת אי עדיף לאפות מצה שמורה מערב שבת או במוצאי שבת:

תשובה זו מחלוקת בין הראשונים נ"נ אבל מנהגינו לאפות הכל מע"ש משום טורח י"ט ועוד שהוא טרוד במצות הגדה ולא יהיה לו פנאי וכ"ש באתרין שאין לכל אחד חטה שמורה משעת קצירה וצריך לאפות לכל הקהל ואי איפשר לעשותו במוצאי שבת. ותו שמא יבוא לידי חלול שבת כי הא דאמרינן גזרה שמא ישחוט בן עוף ואע"ג דחביבה מצוה בשעתה שאני הכא דאיכא כל הני טעמי. ואי משום חבוב מצוה אין חבוב המצוה אלא בזמן קיומה דהיינו אכילת המצה לא זמן אפייתה. תדע דהא בשאר שנים אנו אופין אותה אחר חצות בזמן הראוי לשחיטת הפסח אע"פ שאין זמן אכילתה עד הלילה: