שו"ת רדב"ז/תסח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי בראובן שטען על שמעון עשרה דינרי זהב ושמעון השיב אין לך בידי מהם אלא ה' מיידי' אם זו הודאה ממין הטענה לחייב את שמעון שבועה דאורייתא:

תשובה כבר נשאלתי על כיוצא בזה והעליתי שאם טענו סתם דינרי זהב וזה השיבו סתם דינרי כסף דהוי שפיר ממין הטענה דשוה דינר זהב קא טעין ליה ושוה דינר כסף קא מודה ליה. ואם טענו דינר זהב טבוע וזה הודה לו בדינר כסף טבוע ואין צורתו של זה כצורתו של זה איכא פלוגתא ורוב האחרונים הסכימו דלא הוי ממין הטענה: אבל בנ"ד כ"ע מודו דהוי ממין הטענה דהא לא אמר ליה לא הלויתני אלא ה' מיידי' טבועים דבכה"ג איכא למימר דלא הוי ממין הטענה אבל היכא דאמר פרעתי הכל ולא נשאר אצלי אלא ה' מיידי' הדבר ברור דהוי שפיר ממין הטענה שהרי שארית הטענה אשר טען עליו היא וזה פשוט מאד אצלי. הנל"ד כתבתי: