שו"ת רדב"ז/שסא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי בש"ץ שהיה אנוס ולא התפלל במוצאי שבת אם צריך להתפלל למחר ג' תפלות כיון שהוא צריך לומר אתה חוננתנו:

תשובה לא יתפלל אלא שתי תפלות הראשונה בלחש לחובת היום דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. והשנייה בקול רם יכוין לתשלומין ולהוציא את מי שאינו בקי. ואח"כ יבדיל על הכוס אם נאנס ולא הבדיל אבל אם הבדיל אינו צריך יותר אלא שתי תפלות כאשר כתבתי. תדע שהרי מי שלא אמר אתה חוננתנו אינו צריך לחזור ולהתפלל אלא אומר הבדלה על הכוס נמצא שלא נתחייב אלא בתפלת תשלומין. ומסתברא לי דאפילו יחיד המתפלל ביום ראשון תפלת תשלומין אצ"ל אתה חוננתנו ולא מיבעיא אם הבדיל כבר אלא אפילו שעדיין לא הבדיל אצ"ל אתה חוננתנו כיון שהוא חייב להבדיל שלא תקנו תשלומין לדבר שיש לו תקנה וכיון שאתה חוננתנו יש לו תקנה בהבדלה אין לו תשלומין הנל"ד כתבתי: