שו"ת רדב"ז/שנו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי בראובן שלוה משמעון בשטר מנה ופרע לו מחצה ולא כתבו שובר על הפרעון וחזר ולוה על סמך השטר הראשון אם נפסל כל השטר מפני שנמחל מקצת שעבודו ואינו טורף לקוחות אפי' מחצה או דילמא לא נפסל וטורף לקוחות:

תשובה לא ידעתי מקום לזאת השאלה וכי מפני שנמחל שעבוד מקצתו נפסל כולו וקנסינן ליה ובשלמא שטר שיש בו רבית קנסו אותו שלא יטרוף לקוחות אבל בנ"ד למה יקנסו אותו מה שנמחל שעבודו הוי כמלוה על פה ואינו טורף בו אבל מה שלא נמחל שעבודו עדיין כח השטר במקומו עומד וטורף לקוחות וה"מ בזמן שהמלוה מודה שנתנם לו בתורת פרעון אבל אם אמר לו יהיו מופקדים בידי עד שאראם לשלחני וחזר ולקחם אין זה פרעון והשטר במקומו עומד ונשבע שלא לקחם בתורת פרעון וטורף לקוחות כנגד כל השטר וברור הוא:

הנל"ד כתבתי: