שו"ת רדב"ז/רסח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי במי ששמע שמועה בין השמשות קרובה ומנה אבילות מאותו יום אי אמרינן בסוף האבילות מקצת היום ככולו או לא:

תשובה ספק אבילות להקל אמרינן אבל תרי קולי דסתרן אהדדי לא אמרינן שבתחלת האבילות חשבינן בין השמשות מן היום ובסוף האבילות חשבינן בין השמשות מן הלילה הוו תרי קולי דסתרן אהדדי אלא צריך להמתין לדעת הרמב"ן ז"ל עד שיהיה לילה גמורה לפי שהוא ז"ל סובר מקצת הלילה ככל היום ולדעת רוב הפוסקים מקצת היום ככולו אמרינן מקצת הלילה ככל היום לא אמרינן וכן נהגו לישב עד אחר התפלה עד שילכו המנחמים וברור הוא: