שו"ת רדב"ז/רנז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך על מה שכתב רש"י ז"ל פרשת וירא על פסוק אולי ימצאון שם עשרה על הפחות לא בקש מר דור המבול היו שמונה נח ובניו ונשיהם ולא הצילו על דורם ועל תשעה ע"י צירוף כבר בקש ולא מצא ע"כ: וק"ל מנא ליה הא כי מ"ש הרב המזרחי לא נתחוור אצלך:

תשובה גם אצלי לא נתיישבו דבריו ומה שנראה לי כי דברי רש"י ז"ל בנויים על הקדמה ידועה דאין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות והדבר ברור כי מלת הפעם היא מיעוט פעם זו ולא עוד ומלת אך הוא מיעוט דאמרינן אכין מיעוטין נינהו הילכך הוי מיעוט אחר מיעוט לרבות בקשה אחרת ומאי היא תשעה על ידי צירוף ולא מצא שהרי חתניו של לוט רשעים היו דכתיב ויהי כמצחק בעיני חתניו וזה נראה אצלי ברור: