שו"ת רדב"ז/רנה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני בראובן שלוה משמעון לזמן ידוע בקנין ולא נכתב השטר עד שעבר זמן הפרעון ואחר כך אמר שמעון לעדים כתבו לי את השטר שראובן לא פרע לי כדי שלא תהיה הלואתי מלוה על פה אם יכולין לכתוב לו את השטר או לא:

תשובה אין כותבין לו את השטר עד שנמלכין בראובן אם פרע או לא דעביד איניש דפרע במשלם זימניה ודילמא פרעיה וכיון דידע ראובן דלא כתבו לו השטר לא חשש לכתוב לו תברא עליה ואיכא למיחש דפרעיה. ואי לאו דמסתפינא הוה אמינא דאפילו נמלכו בראובן אין כותבין לו את השטר דדילמא פרעיה וקינונא הם עושים על הלקוחות אבל בתוך הזמן פשיטא דכותבין ונותנין לו דלא עביד איניש דפרע גו זימניה: