שו"ת רדב"ז/רמז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלה ראובן ושמעון נשתתפו ושם כל א' מהם סכום ידוע בשותפות ונשאו ונתנו וקנו סחורה ושם ראובן מעות יתרים בלא ידיעת שמעון ועתה רוצה לקחת חלק יותר בריוח מפני המעות היתרים באומרו שלקח אותם ברבית מן העכו"ם:

תשובה כיון שלא הודיע הדבר לשותפו אינו נוטל יותר מפני המעות היתרים וקרוב בעיני שהוא רבית ואפי' אם יברר שלקח המעות ברבית מן העכו"ם לא בשביל כך יהיה מותר להלוותם ברבית לשותפות כיון שלא נתרצה שמעון בכך מתחלה ואפי' יטעון ראובן לתועלת השותפות לקחתי המעות ברבית לאו כל כמיניה שאיני רואה לעשות סחורה במעות הנלקחים ברבית כי לא יספיק הריוח לפרוע הרבית ואין כאן תועלת לשותפות. ומ"מ אם יתברר שנמשך ריוח לשותפות במעות אשר לקח ראובן ברבית פורעים את הרבית מן האמצע אבל אם לא לקח ברבית אלא משלו אפילו שנתברר שנמשך תועלת לשותפות הרי זה אסור אפילו אם ירצה שמעון שכל רבית מתנה הוא והתורה אסרתו: