שו"ת רדב"ז/רכו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני על ראובן שנתחייב בב"ד לשמעון מנה וקבעו לו זמן ותבעו במשלם זימניה וטען כבר פרעתי:

תשובה לא ביארת אם יש פסק דין ביד שמעון או לא שאם יש בידו פסק דין אפילו בא אחר הזמן ואמר פרעתי אינו נאמן דמצי למימר שטר מעשה ב"ד בידי מאי בעי דהא קי"ל הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום ואם אין ביד שמעון מעשה ב"ד נאמן ראובן לומר פרעתי דמצי למימר כיון דאתרמו לי זוזי פרעתי דלא ליתי לטרדן ובשבועת היסת שפרע ואם יש פסק דין ביד שמעון וטוען ראובן פרעתיו נשבע שמעון היסת וגובה חובו כללא דמלתא פסק דין הרי הוא כשטר שאין בו נאמנות לענין זה: