שו"ת רדב"ז/קיח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי באשה שמכרה בנכסי מלוג שהבעל אוכל פירות אם יכול הבעל לסתור ולבנות ולשנות בקרקע או לא:

תשובה הלוקח יכול לעכב עליו כיון שאם ימות הוא בחייה או יגרשנה קנה הלוקח הרי הגוף שלו אפילו בחיי הבעל ומצי לעכב וכן כתב הר"ן ז"ל בשם הרא"ם ז"ל ומ"מ אם רוצה לבנות כדי להרבות בפירות ומתנה שאם יזכה הלוקח יהי' ידו על התחתונה מסתברא לי שלא יכול הלוקח לעכב דאע"ג דמי שרוצה לירד לתוך שדה של חבירו אפילו בתנאי זה יכול בעל השדה לעכב ולומר איני רוצה שתבנה בתוך שלי אפילו ע"מ שתהיה ידך על התחתונה שאני הכא שיש לו בקרקע זה שייכות חדא שהוא אוכל פירות ואיכא מ"ד קנין פירות כקצין הגוף דמי. ותו דאיפשר שלא יזכה הלוקח בקרקע זה לעולם דקי"ל כתקנת אושא שהתקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות: