שו"ת רדב"ז/ער

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
< שו"ת רדב"ז
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלה מרודוס יורנו מורנו ראובן מכר לשמעון סחורה בתוך הספינה וראובן נתן תחלה לספן חצי שכירותה והסכימו שיפרע שמעון לראובן כל ההוצאות שעשה על הסחורה כמכס וזולתו ובכלל חצי שכירות הסחורה ופרע שמעון לראובן כל הסחורה וכל ההוצאות ושלח שמעון הסחורה ליד המורשה שלו והספן לא הזכיר לו מה שלקח מראובן ולקח שכירות הסחורה משלם ועתה תובע שמעון מראובן שיתן לו חצי שכירות הסחורה:

ילמדנו רבינו הדין עם מי לפי שיש דיין שחייב את ראובן ושכרו כפול מן השמים:

תשובה מי שחייב את ראובן לא דן יפה או דילמא לא סיימוה קמיה דכיון דידע שמעון שפרע ראובן לספן חצי השכירות ה"ל לאודועי למורשה שלו וכיון דלא אודעיה איהו דאפסיד אנפשיה:

וגדולה מזו אני אומר דאפי' אודעיה וכפר הספן שלא קבל מראובן כלום פטור ראובן שע"מ כן קנה ממנו הסחורה ומ"מ אם טוען שמעון שלא נתן ראובן לספן כלום יברר ראובן שנתן או ישבע ויפטר וזה ברור מאד אצלי: