שו"ת רדב"ז/סד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך דעתי בראובן שהפקיד ביד שמעון בעד א' ונשבע שמעון להכחיש את העד אם נפסל לעדות ולשבועה:

תשובה נפסל שמעון לאלתר שהרי ראובן והעד מצטרפין לפוסלו שהרי שניהם יודעים שנשבע לשקר וכן כתבו בשם ריב"א והכי איתא במרדכי פרק דיני ממונות תניין ואין ראובן נוגע בעדות כיון שכבר נפטר שמעון ממנו בשבועתו ואעפ"י שבזמן שנתחייב שמעון שבועה פעם אחרת ובאים ראובן והעד ומעידים שהוא פסול לשבועה מגיע לראובן הנאה שידעו למפרע שלא טען הוא שקר וגם העד לא העיד שקר לא נחשדו ישראל להעיד שקר בשביל הנאה כזו הילכך נפסל שמעון לאלתר מכאן ולהבא: