שו"ת רדב"ז/לח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאלת ממני אודיעך מי שצריך לשתות מים בלילה וסתם ידים עסקניות הן היאך יזכיר את השם ואם ישתה בלא ברכה מעל:

תשובה אם איפשר לו לשמור את ידיו שלא יכניסם לבית הסתרים או למקום שיש מלמולי זיעה מוטב והרי שותה ומברך ואף על גב דסתם ידים עסקניות הן לאו למימרא שאם נזהר בהם שלא יוכל ליזהר דהא סתם ידים אמרו ואלו אינם סתם אלא שמורות. ומסתברא לי שאם אדם ישן בחלוקו ובמכנסיו סתם ידיו שמורו' הן. ואם אי איפשר לו לשמרם כתב הרשב"א ז"ל שיפשפש בכל מידי דמנקה ואפי' לחכך ידיו בכותל סגי וה"ה במטלית יבש מנקה יפה וכן אני נוהג לשפשפם במטפחת קשה יפה יפה ומברך ושותה:

הנל"ד כתבתי: